Cách đọc tab nhạc

Tab viết tắt cho Tablature. Hệ thóng Tab là một cách để viết nhạc cho đờn và cũng có áp dụng vào một số nhạc cụ có phím khác.

Nó là một cách viết tắt cho một bài nhạc. Nó chỉ trình bày phím nào dây nào trên cần đờn cho một bài nhạc. Cách này đòi hỏi mình phải nghe bài nhạc để quen thuột với nhịp điệu của bài nhạc và khoảng cách kéo dài của từng note một đó như thế nào trong bài nhạc hoặc câu nhạc.

Nó được dùng với trí nhớ nhiều hơn là hệ thống viết nhạc thông thương. Cách này dễ hiểu hơn nhiều, xo với cách viết nhạc thông thường nên đa số ai cũng có thể hiệu được. 

Tab tất nhiên là như đa nói, là một hệ thống viết tắt cho nên không thể nào nói lên hết được chi tiết về nhịp và thời giang của những note, mà cũng không giúp mình biết về sự cấu kết hòa âm như notes nhạc có thể làm được.

Hiện nay hầu hết tất cả các sách nhạc hoặc bài nhạc về guitar đều kèm theo phần tab ở phía dưới nhửng notes nhạc để giúp chúng ta trong việc học tập thêm dễ dàng.
Tuy nhiên, tab không thể nào thây thế được cách viết nhạc thông thường được. Nó chỉ là một hệ thống giúp chúng ta tiếp thu tài liệu nhanh chónh hơn.

Tab có sáu lằn gạch, mỗi lằn tường trưng cho một dây đờn. Lằng số 1 trên hết là dây E (cao), và lằn thứ sáu ở dưới là dây E thấp.

Những con số nằm trên lằn gạch là vị trí phím đờn. Cho nên, con số 2 trên lằn 3 từ trên, chẳng hạn, cho mình biết là bấm phím số 2 trên dây 3 note A. Còn như số 0 trên cùng lằn gạch, cho mình biết là đánh dây số ba không bấm note G. Rất là dễ.

– THÍ DỤ CỦA TAB

Mỗi lằn tượng trưng cho mỗi dây trên đờn, từ nhỏ lên trên, nhiều lúc thây vì những con số người ta sẽ dùng những chữ cái tượng trưng cho những dây không bấm như E-B-G-D-A-E có lúc người ta không để gì ca.

Với ý nghĩ là người đọc đã biết sáu lằn này là gì.

Dây số 1 là dây nhỏ nhất trên cây đờn. Dây số sáu là dây lớn nhất trên cây đờn.

(E) 1 —————————————-
(B) 2 ———————————-1—–
(G) 3 ——-2———0——-1——-0—–
(D) 4 ———————————-2—–
(A) 5 ————————–2——-3—–
(E) 6 —————————————-

Đánh phím Số 2 dây số 3 note La, Số O Đánh dây số 3 không bấm. Những notes viết chòng lên với nhau thì đánh chung một lần.

– ÂM GIAI C TRƯỞNG

——————————————————
—————————–0—1——————–
——————–0—2—————————–
———0–3–4————————————–
—-3————————————————–
——————————————————-

– KÝ HIỆU TAB

Những Dấu Hiệu Dùng Trong Tab này,GL Chọn ra một số dấu hiệu thường dùng nhất trong TAB dươi đây.

b – Nhấn dây lên
r – Trả note nhấn về vị trí củ
p – luyến dây
h – gõ lên
/ – kéo note lên hoặc là (S)
\ – kéo note xuống; như trên
m – đánh tiếng câm
Pm – tiếng câm tây phải
v – rung dây (có khi sẽ viết là ~)
t – gõ lên bằng tây cầm phím (hoặc có thể viết là +)
ha – Đánh tiếng chuôn
x – không đánh hoặc có đánh thì đánh tiếng câm không ra note.
w/bar – dùng cần nhúng

Ngoài ra còn có một số dấu hiệu khác nửa, những người viết sẽ cho mình biết như thế nào nên bạn đường lo. Thất tế nó không thuộc về lối chính thức được công nhận nên sẽ có sự khác biệt từ người viết này đến người khác. Mình chỉ cần một số nào thường dùng thôi.

.B- Nhấn Dây
Khi nhấn dây thì mình phải cấn biết là nhấn đến đâu.
Nên sẽ thấy như vầy, chữ ‘b’ nằm chính giữa hai số (notes).

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G———–9b12———————————————–
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

Cho ta biết đánh dây G phím thứ 9 nhấn nó lên một cung thành note ở phín 12.

.R – Trả về vị trí củ
Nhấn một note lên rồi trả nó về lại note đầu. Như vầy:

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G————-9b12–12r9————————————–
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

Nghĩa là nhấn note phím thứ 9 lên thành note ở phím 12 rồi hạ ngón tây nhấn xuống về lại vị trí cũ phím 9 trong khi note vẫn còn kêu.
Hoặc có thể đánh luôn cái note mình đã nhấn lên trước khi hạ xuống, tùy theo trường hợp. Họ sẽ cho mình biết là nhấn lên đếu đâu và như thế nào.

.P – KÉO RA
Đánh note ở phím 12, dùng ngón bấm đó kéo ra cho kêo note sau ớ phím 9. Được viết như vầy:

E————————————————————–
B————————————————————–
G—————–12p9—————————————
D————————————————————–
A————————————————————–
E————————————————————–

Nhiều lúc sẽ thấy nhưv ầy (po)
E—————————————————————-
B—————————————————————-
G—————12po9—————————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

Cũng như trên, đánh note đầu và note sau thi không đánh nhưng dùng ngón của note đầu làm cho kêo note sau.

. H- Gõ Lên và Kéo ra
Với Gõ lên và Kéo ra thì họ viết nhưvầy:

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G—————9h12——————————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

Đánh note phím thứ 9 dùng ngón tay khác gõ lên note phím 12 để tạo ra note, note sau không đánh.

. / (S) KÉO (Vuốt)

Dấ kéo là / kéo lên hoặc kéo xuống thì \. Có khi mình cũng sẽ thấy ‘S’ cũng y như vậy.

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G————-9/12———————————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

Cho ta biết là kéo từ note ở phím 9 lên phím 12, chỉ đánh note đầu. Nếu kéo ngược lại thì sẽ dùng dấu \.

Nếu mình thấy không có một note nào ở dầu trước khi kéo như thí dụ này, thì mình phải tự đoán.

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G————–\12—/9—————————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

Những dấu còn lại thì được viết ở trên hoặc ở dưới một note nào họ muốn áp dụng nó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s